Poslání a filozofie

Chceme,  aby všechny naše  výrobky přispěly ke zdravému  životnímu stylu a podpořily tak harmonii fyzickou, duševní, duchovní a energetickou.

Svými výrobky bychom rádi  přispěli ke snížení výskytu mnoha nemocí  nebo alespoň ke zmírnění jejich průběhů (alergie, astmata, ekzémy, atd.)

Snažíme se zabývat  zdravým životním stylem. Rádi bychom, aby se do podvědomí lidí vrátil kladný vztah k Přírodě.

Žijte v lásce a radosti